گزارش شده از اتحادیه ماشین سازان ایتالیا

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تکنولوژی صنایع چوب ایتالیا متاسفانه در سه سال گذشته که با حرکت بالایی پیشرفت کرده بود، به عقب برگشته و دچار افت شده است.در مقایسه با سه ماهه اول سال 2007 ، 8/5 درصد افت اقتصادی داشته.دلایل مربوطه بخاطر وضعیت مخصوص اقتصاد صنایع نیست بلکه در اصل این وضعیت،در اقتصاد امریکا نقش بازی میکند. که یک خللی در اقتصاد اروپا بوجود می آورد.

در سه ماهه اول 2007 این رشد اقتصادی نقش بسزایی را ایفا کرده و نیز این افت وضعیت 2008 بدلیل رشد چشمگیر سال 2007 میباشد.

تبادل افکاری که با شرکت ها داشته ایم،علت پایین آمدن وضعیت اقتصادی را بیشتر در اقتصاد داخلی اروپا که به 5/8 درصد می رسد ،بیان کردند.درحالیکه درخواست های خارج از کشورهای اروپایی درصد پایینتری بوده که حدودا 5 درصد ارزیابی شده است.این آمار نشان دهنده این است که ¼ صادرات در داخل اروپا و ¾ آن به خارج صادر میشود.

در سه ماهه اول 2008 قیمت ها بطور متوسط 5/1 درصد اضافه شده و این 5/1 درصد قابل تعدیل میباشد.

از 65 درصد افرادی که نظرخواهی کرده اند،26 درصد وضعیت را بهتر اعلام کرده و 9 درصد وضعیت را ضعیف اعلام کردند.65 درصد کارگرانی که در جای ثابت مشغول میباشند،76 درصد اعلام کردند که به تعداد کارگران اضافه کردیم و 8 درصد میگویند تعداد را کاهش دادیم و 6 درصد نظر خاصی نداشته اند.

جالب اینجاست که  شرکت های مورد نظرخواهی در جواب امکان تغییر و تحول سفارشات در آینده کوتاه را منفی دانسته و به این موضوع بدبین میباشند و میگویند وضعیت سفارشات داخلی را به همان منوال قبلی میدانسته اند.

47 درصد تصمیم دارند که تولیدشان را افزایش دهندو 15 درصد میخواهند تولید را کاهش دهند.38 درصد حالت قبل را ادامه میدهیم.و تمام این توضیحات در مورد وضعیت داخلی بوده.

در مورد وضعیت خارج اروپا در مورد ماه های آینده ، 47 درصد از شرکت ها به آینده خیلی خوشبین هستند.21 درصد بطور معمولی هستند.درحالیکه 32 درصد ترس پایین آمدن سفارشات را دارند.

آخرین اظهارات نوعی ترس از تغییر و تحول ایجاد شده میباشد که مقرون بصرفه نیست و باعث ضررهایی در رابطه با رقیبان میباشد و بازار ایتالیایی را خراب میکند.مخصوصا در مرحله بعدی این امکان وجود دارد که در ماه های اخیر حجم واردات بیشتر از سال 2007 میباشد.

آمار جمع آوری شده نشان میدهد که قیمت ها در مدت زمان 2008-2001 در بازار ماشین آلات صنایع چوب هر سه ماه مقایسه میشود.و جالب اینکه در زمان 2007 و 2008 تجارت قابل توجهی به نسبت سال 2001 دیده شده است و نقش بخصوصی را ایفا کرده است.

Amborgio Delachi  رئیس اتحادیه ماشین آلات ایتالیا با دید مثبتی معتقدند که صاحبان صنعت با خلاقیت هایی که دارند راه حل های سریعی را در این وضعیت سخت پیدا خواهند کرد.

آقای Delachi میگوید ما با وضعیت های مشکل تری  روبرو شده بودیم و نتیجه خوبی را بدست آوردیم. شکرگذار میباشیم که حجم تولیدکنندگان ایتالیایی به اندازه کافی هست  که با توجه به خواسته ی مشتریان و و کیفیت مطلوب بپردازیم.با تمام این احوال بایستی تولیدات ما قابل رقابت بمانند و بدین منظور باید دولت با خط مشی خاصی کمک کند تا امکاناتی بوجود آید که سرمایه گذاری داشته باشیم.بعنوان مثال نوآموزان و دانشجویان برای بارآوردن مهندسین متخصص تربیت کند.قانون باید با قدرت زیاد کمک کند تا این وضعیت سخت سپری شود.

به همین دلیل ما احتیاج به یک اتحاد همه شرکت ها داریم.بعنوان مثال قانون پیشنهادی صنایع 2015 در چهارچوبه مالی شماره برنامه 2007 میتواند یک حرکت مهمی در سیستم تکنولوژی و نوآوری قطعات برای شرکت های ایتالیایی یک دیدگاه بزرگی را بوجود می آورد.

این گزارش توسط آقای دوراندیش (Durandish ) ارسال گردیده است.

خواندن 8650 دفعه

مکنده های صنعتی دوراندیش (Dust extractor) ، بهداشت محیط کار
مکنده صنعتی و مکنده های مرکزی دوراندیش برای افزایش راندمان کار

تکنولوژی خطوط تولید درب
مشاوره، برنامه ریزی، پیاده سازی، اجرا و کنترل پروسه های تولید و تامبن تکنولوژی خطوط تولید صندلی و مبل

فروش انواع ماشین آلات لبه چسبان، پانل بر، گندگی، چوب خشک کنی، اره رام، اره نواری، کپی شیپر و ...